Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

718/STNMT-VP
V/v ủy quyền chỉ đạo, điều hành công tác của Sở tài nguyên và Môi trường trong thời gian Giám đốc di vắng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
10/09/2018
10/09/2018
Số hiệu Trích yếu