Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

223/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng: Hồ chứa nước Ảng Cang, xã Ảng Cang, huyện Mường Ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/09/2018
07/09/2018
Số hiệu Trích yếu