Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

221/TTr-STNMT
Phê duyệt đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Xây dựng Chi Cục Thông kê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/09/2018
05/09/2018
Số hiệu Trích yếu