Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

220/TTr-STNMT
Phê duyệt đất củ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Xây dựng mới trụ sở làm việc tòa án nhân dân huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/09/2018
05/09/2018
Số hiệu Trích yếu