Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

175/QĐ-STNMT
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây dựng bảo về nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Quyết định
05/09/2018
05/09/2018
Số hiệu Trích yếu