Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

700/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v Đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
31/08/2018
31/08/2018
Số hiệu Trích yếu