Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

173/QĐ-STNMT
Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án' Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
30/08/2018
30/08/2018
Số hiệu Trích yếu