Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

678/STNMT-VP
V/v Cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số năm 2019 tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
25/08/2018
25/08/2018
Số hiệu Trích yếu