Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

197/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra, đánh giá việc quản lý, triển khai đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
27/08/2018
27/08/2018
Số hiệu Trích yếu