Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

676/STNMT-VP
V/v Đăng ký bổ sung cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng để hoàn thiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
24/08/2018
24/08/2018
Số hiệu Trích yếu