Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

669/STNMT-QLĐĐ
V/v phúc đáp công văn số 801/UBND -TN ngày 07/8/2018 của UBND huyện Nậm Pồ về việc đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại Chà Cang
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
22/08/2018
22/08/2018
Số hiệu Trích yếu