Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

665/STNMT-QLĐĐ
V/v sử dụng đất khu phụ trợ, lán trại tại điểm bản Huổi Lốt 1 để phục vụ xây dựng dự án thủy điện Mùn CHung 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/08/2018
21/08/2018
Số hiệu Trích yếu