Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

658/CĐCS
V/v kêu gọi tham gia ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc và Bắc trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai và ủng hộ nạn nhân vụ vỡ đập thuỷ điện tại Attapeu, Lào
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
20/08/2018
20/08/2018
Số hiệu Trích yếu