Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

211/TTr-STNMT
V/v đề nghị uỷ quyền cho UBND huyện Điện Biên Đông quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp Trạm thuỷ điện Na Son tại địa bàn xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/08/2018
20/08/2018
Số hiệu Trích yếu