Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

655/STNMT-MT
V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về QL chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
17/08/2018
17/08/2018
Số hiệu Trích yếu