Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

649/STNMT-VP
V/v góp vốn điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự toán hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
15/08/2018
15/08/2018
Số hiệu Trích yếu