Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

209/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc tào án nhân dân huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
14/08/2018
14/08/2018
Số hiệu Trích yếu