Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

635/STNMT-KS
V/v Lấy ý kiến tham gia chủ trương khảo sát thực địa lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản cát và đá làm VLXDTT trên địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
13/08/2018
13/08/2018
Số hiệu Trích yếu