Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

183/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định phương đối trừ đất đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trợ cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ 18 phường Him Lam( Phương án Hạ tầng kỹ thuật khung)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
10/08/2018
10/08/2018
Số hiệu Trích yếu