Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

630/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia vào hồ sơ thoả thuận quy hoach xây dựng cửa hàng xăng dầu xã Mường Mùn , huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
10/08/2018
10/08/2018
Số hiệu Trích yếu