Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

205/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên cho phép Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đức Hồng tỉnh Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích: Siêu thị mini tại địa bàn phường Na lay, thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/08/2018
10/08/2018
Số hiệu Trích yếu