Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

627/STNMT-QLĐĐ
Về việc đề nghị tham gia góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/08/2018
09/08/2018
Số hiệu Trích yếu