Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

626/STNMT-KS
V/v tham gia ý kiến vị trí khu vực thăm dò quạng chì kẽm háng trở,xã Mường Báng ,huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
09/08/2018
09/08/2018
Số hiệu Trích yếu