Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

623/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
09/08/2018
09/08/2018
Số hiệu Trích yếu