Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

621/STNMT-VP
V/v Ủy quyền chỉ đạo, điều hành công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian Giám đốc đi công tác.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/08/2018
09/08/2018
Số hiệu Trích yếu