Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

619/STNMT-QLĐĐ
V/v xác định ranh giới, diện tích các lọai đất sử dụng để xây dựng dự án thủy điện Mường Tùng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
08/08/2018
08/08/2018
Số hiệu Trích yếu