Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

201/TTr-STNMT
V/v công nhận quyền sử dụng đất của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Điện Biên tại địa bàn xã Phì NHừ huyện Điện Đông, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/08/2018
08/08/2018
Số hiệu Trích yếu