Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

200/TTr-STNMT
V/v cho phép Công Ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hồng tỉnh Điện Biên thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Đèo Gió, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
08/08/2018
08/08/2018
Số hiệu Trích yếu