Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2440/QĐ-BTNMT
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án" Thủy điện long tạo" tại các huyện tuần giáo" Mường Chà tỉnh Điện Biên
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Môi trường
Quyết định
01/08/2018
01/08/2018
Số hiệu Trích yếu