Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

199/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án: Khu đô thị mới Nam Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/08/2018
06/08/2018
Số hiệu Trích yếu