Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

610/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Thẩm định sản phẩm bản đồ trích đo địa chính Dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
06/08/2018
06/08/2018
Số hiệu Trích yếu