Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

591/QĐ-UBND
ề việc thu hồi đất của Chi cục thuế huyện Tuần Giáo tại địa bàn xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo; giao cho UBND huyện Tuần Giáo để xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDD ở theo quy định
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
23/07/2018
23/07/2018
Số hiệu Trích yếu