Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

595/STNMT-QLĐĐ
V/v báo cáo tình hình việc nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/07/2018
27/07/2018
Số hiệu Trích yếu