Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

197/TTr-STNMT
V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Điện Biên tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/07/2018
27/07/2018
Số hiệu Trích yếu