Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

126/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội đồng TĐ báo cáo đánh giá tác động MT: dự án đầu tư XD công trình Kè chống sạt bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Nà Tấu, huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
27/07/2018
27/07/2018
Số hiệu Trích yếu