Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

194/TTr-STNMT
V/v đề nghị khen thưởng trong công tác giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Tờ trình
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu