Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

192/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Chi cục thống kê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu