Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

582/STNMT-KS
Tham gia điều chỉnh dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu XDTT tại điểm mỏ Tây Trang VII, xã Na Ư huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu