Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

588/STNMT-KS
Tham gia dự thảo thông tư quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi tiết đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu