Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

188/TTr-STNMT
về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/07/2018
24/07/2018
Số hiệu Trích yếu