Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

190/TTr-STNMT
Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/07/2018
24/07/2018
Số hiệu Trích yếu