Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

575/STNMT-KHTC
V/v báo cáo tình hình phục vụ XD đề án hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, XD cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
24/07/2018
24/07/2018
Số hiệu Trích yếu