Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

564/STNMT-QLĐ
V/v thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ĐTXD đường Thanh Minh - Đồi Độc lập và khu dân cư đường vành đai phía bắc TPĐBP theo hình thức XD chuyển giao (BT)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
0
23/07/2018
23/07/2018
Số hiệu Trích yếu