Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

553/STNMT-VP
V/v trả lời đề nghị của cử tri bản Mường Toong 10 trước kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện Mường Nhé khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
18/07/2018
18/07/2018
Số hiệu Trích yếu