Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

121/QĐ-STNMT
QĐ Phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong , huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
18/07/2018
18/07/2018
Số hiệu Trích yếu