Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

177/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất thực dự án khu dân cư mới Bom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/07/2018
16/07/2018
Số hiệu Trích yếu