Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

180/TTr-STNMT
Tờ trình: Về việc xin bổ sung kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/07/2018
16/07/2018
Số hiệu Trích yếu