Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1817/TCMT-TĐ
V/v cử tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo DTM và CPM của dự án đầu tư XD công trình khai thác mỏ chì, kẽm khu vực Pú Bó - xá Nhé xã Tà Nòng huyệnTuần Giáo tỉnh ĐB (Có hồ sơ kèm theo)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
09/07/2018
09/07/2018
Số hiệu Trích yếu