Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

171/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung đơn giá tài sản trên đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ... công trình hạ tầng xã hội trường mầm non Thanh Trường và hạng mục cải tạo suối Hồng Lứu
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/07/2018
10/07/2018
Số hiệu Trích yếu