Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

170/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng công trình: Đường Nậm Vì - Nậm Sin, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/07/2018
10/07/2018
Số hiệu Trích yếu